Oferta

Oferujemy obsługę geodezyjną w zakresie następujących usług:

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • map opiniodawczych i map powykonawczych
 • tyczenie budynków i budowli oraz sieci uzbrojenia terenu
 • powykonawczy pomiar budynków i sieci do odbioru budowlanego
 • wykonywanie pomiarów GPS
 • geodezyjną obsługę inwestycji
 • podział nieruchomości - pomiar i podział działki
 • wskazanie i  wznowienia punktów granicznych
 • pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • wykonanie map numerycznych
 • lokalizowanie infrastruktury podziemnej
 • niwelacja terenu
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary prostoliniowości jezdni podsuwnicowych
 • pomiary geometrii mostu i ustawienia kół suwnicy
 • pomiary pionowości obiektów wysmukłych